SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq

Søg Sjómaq-puljen og få midler til dit eget projekt i rigsfællesskabet!

Gennem projektets egen pulje kan unge søge tilskud til aktiviteter på tværs af landene. Ungegrupper og ungdomsforeninger, som har en god idé til en aktivitet, kan gå sammen på tværs af mindst to lande og søge midler til aktiviteten.

Puljen er lukket og åbner igen i slutningen af 2023 med frist i begyndelsen af 2024.

Hvad kan man søge til?

Puljen støtter aktiviteter, som bidrager til at skabe fællesskaber og øge det gensidige kendskab mellem unge på tværs af rigsfællesskabet.

Temaet og formen for aktiviteten er i høj grad op til jer. Der er vide rammer, så længe aktiviteten lever op til puljens retningslinjer. Aktiviteten kan være alt fra et weekendseminar om et bestemt tema, en vandretur, en sommerlejr, en filmcamp, teater, rollespil og til en virtuel konference.

Læs tildelingskriterierne i puljeretningslinjerne for at forstå, hvad bevillingsudvalget kommer til at vægte.

Hvem kan søge?

Alle ungdomsorganisationer og selvorganiserede ungegrupper, som arbejder ud fra en demokratisk struktur, og som hører hjemme i enten Grønland, Færøerne eller Danmark, kan søge om støtte fra puljen.

Der skal indgå unge fra mindst to af landene i rigsfællesskabet, men gerne alle tre.

Unge skal være styrende i aktiviteten, der skal planlægges og gennemføres af, for og med unge hovedsageligt mellem 16 og 30 år. Man skal være fyldt 18 år for at være hovedansøger.

Ansøgningsfrist

Der er én ansøgningsfrist i 2023: Torsdag d. 9. februar 2023 kl. 23.59 (i din nationale tidszone i GL/FO/DK).

Næste frist: I begyndelsen af 2024.

Hvor meget?
Man kan søge op til 200.000 kr.

Hvornår?
Søger du her, kan din aktivitet gennemføres fra d. 1. april og frem til d. 31. oktober 2023.

Bevillingsudvalget holder møde i sidste del af marts. Man vil få svar på sin ansøgning senest d. 27. marts 2023.

Hvordan ansøger jeg?

Sådan søger du puljen:


1. Hent ansøgningsskemaet og udfyld det (enten ved at bruge denne pdf-fil eller denne Word-fil).
2. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema herunder (vælg Sjómaq-puljen i listen over DUFs puljer). Her skal du vedhæfte din udfyldte ansøgningsformular som en pdf- eller Word-fil i trin 4.

 

OBS! Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.

Puljeretningslinjer

 

Puljeretningslinjerne findes her.

 

Bemærk, at midlerne udbetales i rater:
- 80 % ved rekvirering, når I er klar til at sætte gang i planlægningen af aktiviteten
- 20 % ved afrapportering

Har du fået bevilling?

Har du modtaget tilskud fra Sjómaq-puljen, skal du indsende en rapport og et regnskab om, hvordan bevillingen er brugt. Dette skal indsendes ind senest en måned efter afslutningen af din aktivitet.

Rapporten består af en obligatorisk afrapportering (inkl. regnskabsskema), som du henter ned, udfylder, underskriver og sender til sjomaq@duf.dk. Husk at angive dit projektnummer.

Du må også meget gerne sende os et par billeder, nogle videoklip og et par sætninger om, hvordan aktiviten gik - så bliver vi ekstra glade!

Behøver du hjælp?

Bakser du med at finde en partner, med afrapporteringen eller noget tredje? Herunder er forslag til tre måder du kan få hjælp på:

1) Inspiration, netværk og vejledning: Deltag i projektets årlige aktiviteter. Især de større aktiviteter kan være en god måde at komme i kontakt med andre på (læs mere under siden ’Aktiviteter’).

2) Netværk og sparring online: Bliv en del af projektets Facebook-gruppe. Her kan du præsentere din idé, få sparring og råd, samt søge nordiske samarbejdspartnere. Find den her.

3) Kontakt Sjómaq-teamet: Hvis mulighederne her stadig efterlader dig med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte folkene bag Sjómaq. Læs mere under ’Kontakt’.

Hvem bestemmer, hvilke ansøgninger der skal modtage støtte?

Bevillingsudvalget

Puljens bevillingsudvalg afgør, hvilke ansøgninger der skal have støtte. Det gør de ved at holde ansøgningerne op imod puljens retningslinjer, hvor især §4 om tildelingskriterier står centralt.

Bevillingsudvalget består af seks medlemmer op til og med 30 år fra Færøerne, Grønland og Danmark. Hvert land har to medlemmer, som udpeges af partnerne i projektet.

Medlemmer

Magnus K. Durhuus, MFS

Vár Olsen, AFS Færøerne

Petra Olsvig, SORLAK

Oskar Isbosethsen, AFS Grønland

Frederikke N. Levison (KFUM-Spejderne), DUF

Oskar Vellev (Ungdomsringen), DUF