SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq

Søg Sjómaq-puljen og få midler til dit eget projekt i rigsfællesskabet!

Gennem projektets egen pulje kan unge søge tilskud til aktiviteter på tværs af landene. Ungegrupper og ungdomsforeninger, som har en god idé til en aktivitet, kan gå sammen på tværs af mindst to lande og søge midler til aktiviteten.

Puljen er lukket for ansøgninger, men åbner igen i efteråret 2024. Læs mere herunder.

Hvad kan man søge til?

Puljen støtter aktiviteter, som bidrager til at skabe fællesskaber og øge det gensidige kendskab mellem unge på tværs af rigsfællesskabet.

Temaet og formen for aktiviteten er i høj grad op til jer. Der er vide rammer, så længe aktiviteten lever op til puljens retningslinjer. Aktiviteten kan være alt fra et weekendseminar om et bestemt tema, en vandretur, en sommerlejr, en filmcamp, teater, rollespil og til en virtuel konference.

Læs tildelingskriterierne i puljeretningslinjerne for at forstå, hvad bevillingsudvalget kommer til at vægte.

Hvem kan søge?

Alle ungdomsorganisationer og selvorganiserede ungegrupper, som arbejder ud fra en demokratisk struktur, og som hører hjemme i enten Grønland, Færøerne eller Danmark, kan søge om støtte fra puljen.

Der skal indgå unge fra mindst to af landene i rigsfællesskabet, men gerne alle tre.

Unge skal være styrende i aktiviteten, der skal planlægges og gennemføres af, for og med unge hovedsageligt mellem 16 og 30 år. Man skal være fyldt 18 år for at være hovedansøger.

Ansøgningsfrist

Der er én ansøgningsfrist pr. år og årets frist i 2024 var: Søndag d. 18. februar 2024 kl. 23.59 (DK-tid). Puljen åbner igen i efteråret 2024 og næste frist vil forventeligt ligge omtrent samtidigt i 2025.

Hvor meget?
Man kan søge op til 200.000 kr.

Hvornår?
Søger du her, kan din aktivitet gennemføres fra d. 1. maj 2024 og frem til og med d. 30. april 2025.

Bevillingsudvalget holder møde i første del af april 2024. Man vil få svar på sin ansøgning senest ultimo april 2024.

Hvordan ansøger jeg?

Sådan søger du puljen:


1. Hent ansøgningsskemaet og udfyld det (enten ved at bruge denne pdf-fil eller denne Word-fil).
2. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema herunder (vælg Sjómaq-puljen i listen over DUFs puljer). Her skal du vedhæfte din udfyldte ansøgningsformularsom en pdf.

 

OBS! Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.

Puljeretningslinjer

 

Puljeretningslinjerne findes på dansk her, grønlandsk her og færøsk her.

 

 

Har du fået bevilling?

Udbetaling af midler:
Når I har fået besked fra DUF om, at I har modtaget midler fra puljen, kan I bede om at få størstedelen af midlerne udbetalt til jeres konto. Vi anbefaler, at I bruger en foreningskonto. Skal du have pengene overført til en færøsk eller grønlandsk konto og/eller er du kontaktpersonen i en selvorganiseret ungegruppe, som skal have udbetalt midlerne, skal du sende et bankverifikationsbrev. Det betyder at når du anmoder om udbetaling for første gang, skal du vedhæfte et brev fra banken, der bekræfter at den konto der ønskes udbetalt til, tilhører den person eller organisation, der har fået bevilliget støtte. Dette brev er også kendt som bankverifikationsbrev, eller Bank Verification Letter.

Bemærk, at midlerne udbetales i rater:
- 80 % ved rekvirering, når I er klar til at sætte gang i planlægningen af aktiviteten
- 20 % ved afrapportering

1. udbetaling: Udfyld og indsend denne formular til DUF for at modtage 1. udbetaling.
2. udbetaling: Udfyld og indsend denne formular. Ved anmodning om 2. udbetaling, skal I også afrapportere på jeres projekt. Spørgsmål og regnskabsskabelon finder I i formularen. Har I modtaget over 100.000 kr. skal I også indsende en underskrevet revisorerklæring med afrapporteringen - læs mere om dette herunder.

Afrapportering:
Har du modtaget tilskud fra Sjómaq-puljen, skal du lave en afrapportering på jeres projekt ved at indsende et regnskab og svare på nogle spørgsmål om, hvordan bevillingen er brugt. Dette skal indsendes senest en måned efter afslutningen af din aktivitet. Afrapporteringsskemaet findes i formularen for den 2. udbetalingsanmodninger lige herover.

Udbetalingsanmodningerne samt afrapportering skal underskrives af den ansvalige kontaktperson og indsendes til sjomaq@duf.dk. Husk at angive sagsnummeret.

Alle udgifter i regnskabet skal kunne dokumenteres i form af kvitteringer, kasseboner, fakturaer eller lignende, men skal ikke indsendes til DUF, medmindre DUF beder om det. DUF kan på forlangende bede om yderligere dokumentation. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor det bevilligede projekt/aktivitet er afsluttet, og skal efter krav kunne fremsendes til DUF.

Afrapportering for projekter, der har modtaget over 100.000 kr.:
Har I modtaget tilskud over 100.000 kr. skal I ifm. med afrapporteringen også indsende en revisorerklæring. Revisorerklæring skal udfyldes og underskrives af en statsautoriseret revisor. Skabelonen for revisorklæring finder I her: Revisorerklæring. Til udarbejdelse af revisorerklæring skal jeres revisor tage udgangspunkt i dertilhørende revisorinstruks, som findes her: Revisorinstruks. Husk derfor at sende denne med til jeres revisor.

Du må også meget gerne sende os et par billeder, nogle videoklip og et par sætninger om, hvordan aktiviten gik - så bliver vi ekstra glade!

Behøver du hjælp?

Bakser du med at finde en partner, med ansøgningen/afrapporteringen eller noget helt tredje? Herunder er forslag til tre måder du kan få hjælp på:

1) Inspiration, netværk og vejledning: Deltag i projektets årlige aktiviteter. Især de større aktiviteter kan være en god måde at komme i kontakt med andre på (læs mere under siden ’Aktiviteter’).

2) Netværk og sparring online: Bliv en del af projektets Facebook-gruppe. Her kan du præsentere din idé, få sparring og råd, samt søge nordiske samarbejdspartnere. Find den her.

3) Kontakt Sjómaq-teamet: Hvis mulighederne her stadig efterlader dig med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte folkene bag Sjómaq (læs mere under ’Kontakt’ her på hjemmesiden). Læs hvem du kan kontakte afhængig af dit spørgsmål her:

- Kontakt Julie, hvis du har spørgsmål til puljeretningslinjerne (hvad der er muligt), ændringer i budget eller indhold i en aktivitet du allerede har fået tilskud til og i tilfælde af spørgsmål til ansøgningen og afrapporteringen.

- Kontakt Jonas, hvis du har brug for sparring til jeres idé/aktivitet, sparring til budgetlægning ifm. ansøgning og for sparring om partnerskabsopbygning.

Hvem bestemmer, hvilke ansøgninger der skal modtage støtte?

Bevillingsudvalget

Puljens bevillingsudvalg afgør, hvilke ansøgninger der skal have støtte. Det gør de ved at holde ansøgningerne op imod puljens retningslinjer, hvor især §4 om tildelingskriterier står centralt.

Bevillingsudvalget består af seks medlemmer op til og med 30 år fra Færøerne, Grønland og Danmark. Hvert land har to medlemmer, som udpeges af partnerne i projektet.

 

Du kan læse udvalgets forretningsorden her.

Medlemmer

Magnus K. Durhuus, MFS (formand for puljen i 2024)

Katrina Vang, AFS Færøerne

Romeo Blidorf, SORLAK

Oskar Isbosethsen, AFS Grønland

Nicolas Ditlev N. Fromsejer (BBU), DUF

Emilie Vindfeldt-Bottke (DDS), DUF