SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq

Har du lyst til at deltage i projektet? Deltag i vores aktiviteterne!

Sjómaq-projektet afholder en række årlige aktiviteter på tværs af landene og lokalt i de enkelte lande. Her på siden vil du fremover kunne læse mere om disse. Aktiviteterne kan handle om meget forskelligt, men har det til fælles, at man kan lære mere om de andre lande, om rigsfællesskabet og få inspiration til, hvordan din ungdomsorganisation eller ungegruppe kan etablere eller forstærke dit eget partnerskab med unge fra et eller flere af de andre lande.

Kommende aktiviteter

Hvilken rolle spiller medier for danskeres syn på Grønland og Færøerne?

 

1. december 2022: Mediernes rolle i forholdet mellem landene i rigsfællesskabet

 

Hvilken rolle spiller (især danske) medier i de fordomme, stereotyper og i den manglende viden, der er mellem Grønland, Færøerne og Danmark? Og hvordan fremstiller danske medier egentlig de to lande?

 

Disse spørgsmål vil du få et indblik i på dette arrangement, hvor der i den første del vil være oplæg af Johanne Faigh Larsen og Turið Nolsøe om danske mediers fremstilling af hhv. Grønland og Færøerne. Begge har forsket i emnet. Derudover vil Phillippa Maigaard, tidligere reporter for TV2 i Grønland, bidrage med et oplæg fra mediernes perspektiv. Til sidst sluttes begivenheden med spørgsmål fra salen.

 

Synsvinklen hovedsageligt fra en dansk vinkel, fordi antagelsen er, at det er her problemet er størst. Fokus vil være både være på, om medierne gør nok for at undgå at reproducere stereotyper gennem (en ensidig) dækning af Grønland og Færøerne, på de hyppige negative nyheder (og tilsvarende sjældne positive historier) og på spørgsmålet om, hvilket ansvar medierne bærer.

 

Baggrund

Begivenheden er en del af DUFs projekt kaldet ’Sjómaq’, som har til formål at skabe bånd og øge det gensidige kendskab mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark. En vigtig del af projektet er at skabe oplysning om landene og forholdet imellem dem.

 

Program

Kl. 18.00: Velkomst og rammesætning v. Jonas Roelsgaard, projektleder

Kl. 18.10: Oplæg om repræsentation af grønlændere/Grønland i danske medier (inkl. spørgsmål) v/ Johanne Faigh Larsen, kandidat i journalistik og dansk på Roskilde Universitet.

Kl. 18.35: Oplæg om repræsentation af færinger/Færøerne i danske medier (inkl. spørgsmål) v/ Turið Nolsøe, Ph.d. stipendiat hos Institut for Kommunikation hos KU

Kl. 19.00: Pause

Kl. 19.15: Hvordan føler en ung, grønlandsk studerende i Danmark, at unge fra Grønland bliver repræsenteret i danske medier? Kort indlæg fra Michael Bro fra Avalak (grønlandsk studenterforening i DK).

Kl. 19.30: Hvilken rolle spiller danske medier? Hvad kan danske medier gøre for at skabe bedre repræsentation? Er der sket en positiv udvikling gennem de seneste år? Oplæg ved Phillippa Maigaard, tidl. TV2-reporter i Grønland.

Kl. 19.45: Paneldebat (spørgsmål fra salen)

Kl. 20.00: Afslutning

 

Praktisk info og tilmelding

Arrangementet bliver afholdt på Nordatlantens Brygge d. 1.12 kl. 18-20. Dørene vil være åbne fra kl. 17.30 og man kan købe snacks og drikkevarer både før og under arrangementet.

 

Arrangementet er åbent for alle og det er gratis, men det er nødvendigt at bestille pladsbillet via denne side. Tilmelding via dette link.

 

Vel mødt!