SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq

Sjómaq - ungefællesskaber på tværs af Færøerne, Grønland og Danmark

Sjómaq - ungefællesskaber på tværs af Færøerne, Grønland og Danmark

Vi er forskellige, men har meget til fælles

Sjómaq-projektet handler om at skabe bånd og øge det indbyrdes kendskab mellem unge på tværs af Danmark, Færøerne og Grønland. Det gør Sjómaq ved at gøre det muligt for unge at mødes med unge fra de andre lande i Rigsfællesskabet med udgangspunkt i dét, som er meningsfuldt for dem.

Projektet er et samarbejde mellem ungdomsorganisationer i de tre lande, der med udgangspunkt i værdier som gensidig respekt, nysgerrighed, ligeværd og åbenhed arbejder for at skabe venskaber og forståelse mellem landene.

Der skal være plads til forskellighed, men det kan også komme til at dække for, at ungdomsliv på tværs af Rigsfællesskabet på mange måder minder om hinanden. Derfor er styregruppen i projektet kommet frem til mottoet: "Vi er forskellige, men har meget til fælles".