SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq
Formål og metode

Sjómaq-projektets formål er at skabe stærke bånd og styrke det indbyrdes kendskab mellem unge på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark, det vil sige rigsfællesskabet. Gennem udveksling og oplysningsarbejde skal projektet sikre kulturmøder og større forståelse landene i mellem.

Projektet har tre ben:
- Pulje: Gennem projektets egen pulje kan unge søge tilskud til aktiviteter på tværs af landene. Ungegrupper og ungdomsforeninger, som har en god idé til en aktivitet, kan gå sammen på tværs af mindst to lande og søge midler til aktiviteten.

- Aktiviteter: Udveksling og oplysningsarbejde er nøgleordene i projektets aktiviteter, som består af én årlig aktiviteter på tværs af landene og et antal mindre aktiviteter lokalt i de enkelte lande. Her kan du lære mere om de andre lande og få inspiration til at etablere eller forstærke dit eget partnerskab med unge fra et eller flere af de andre lande.

- Viden: Igennem projektperioden vil der blive udarbejdet en rapport, som kan undersøge kendskabet mellem unge i rigsfælleskabet og andre spørgsmål nærmere. Derudover vil projektet udarbejde nogle korte videoer til sociale medier, som kan skabe mere viden blandt unge, der måske ellers ikke ville have deltaget i projektet.

Baggrund

På trods af, at Grønland, Færøerne og Danmark på flere måder deler et historisk, kulturelt og politisk fællesskab, oplever mange unge, at de ved for lidt om hinanden på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark.

Manglende viden om hinandens kulturer, sprog og moderne samfund kan føre til ligegyldighed, fordomme og stereotyper, som igen kan skabe mistrivsel og et dårligere samarbejde. Især danske unge ved for lidt om de to andre lande, men kendskabet mellem unge i Grønland og Færøerne er heller ikke stort.

Ved at skabe mødesteder i hele rigsfællesskabet, hvor unge kan drøfte fælles udfordringer og mødes om dét, som er meningsfuldt for dem, kan unge lære mere om hinanden, nedbryde fordomme og få venskaber på tværs landene. Det tror vi på skaber unge rollemodeller, som kan gå forrest med større indsigt og et nyt syn på rigsfællesskabet. På sigt tror vi, at det vil gavne det fremtidige samarbejde mellem landene.

Derfor har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, i samarbejde med partnere fra alle landene, lanceret projektet Sjómaq. Det sker på baggrund af en bevilling fra finlansloven på i alt 14 mio. kr. i perioden 2022-26. Læs lanceringsnyheden på DUFs hjemmeside.

Om navnet 'Sjómaq'


Navnet 'Sjómaq' er en sammentrækning af ordet for ’hav’ på alle tre sprog (sjógvur, imaq og hav). Navnet er skabt af projektets styregruppe.

Hvorfor?
Havet binder landene sammen. Både i konkret betydning, da der er hav imellem Grønland, Færøerne og Danmark. I mange år bandt havet landene sammen som den eneste for vej til kontakt mellem landene. Men også i overført betydning, idet alle landene er stærkt præget af forholdet til havet og har det til fælles, at de deler en lang historie som søfarts- og fiskerilande, ligesom langt de fleste folk bor langs kysterne.

Dette afspejles også i projektets logo, som også består af farverne fra de tre landes flag.

Hvem står bag?

 

Projektet ledes af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd sammen med sine partnere AFS og MFS fra Færøerne og SORLAK og AFS fra Grønland.

En styregruppe med to unge fra hvert land udvikler og træffer beslutninger i projektet. Fra Færøerne sidder Katrina Vang (AFS FO) og Annika Jespersdóttir Petersen (MFS). Fra Grønland sidder Romeo Blidorf (SORLAK) og Oskar Isbosethsen (AFS GL). Og fra Danmark sidder Nicolas Ditlev N. Fromsejer og Emilie Vindfeldt-Bottke (begge DUF).

Projektet er finansieret via finansloven af MF'erne Anna Falkenberg/Edmund Joensen og Aaja Chemnitz Larsen.