SjómaqSjómaqSjómaq
SjómaqSjómaq

Sjómaq - ungefællesskaber på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark

NYHED: Sjómaq styrkes med stort millionbeløb på finansloven

24. april 2023:

DUF- Dansk Ungdoms Fællesråd har modtaget en bevilling på 12 millioner kroner fra den nyligt vedtagne finanslov til rigsfællesskabsprojektet Sjómaq, der er sat i søen for at styrke båndene og øge det indbyrdes kendskab mellem unge i Danmark, Færøerne og Grønland.

Dansk Ungdoms Fællesråd kan se frem til at udvide rigsfællesskabsprojektet Sjómaq efter et politisk flertal i dag har vedtaget en finanslov, der sikrer en bevilling på 12 millioner kroner. Det er en firedobling sammenlignet med sidste års finanslov, hvor DUF fik 3 mio. kr. til et pilotprojekt.

Dermed er vejen lagt for en styrkelse af det oplysnings- og udvekslingsarbejde på tværs af Danmark, Færøerne og Grønland, der har været i fuld gang det seneste års tid.

Læs hele nyheden på DUFs hjemmeside.

Læs mere...
Sjómaq - ungefællesskaber på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark

Sjómaq-projektet skal skabe stærke bånd og øge det gensidige kendskab mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark, det vil sige rigsfællesskabet.

Gennem projektets egen pulje kan unge søge tilskud til aktiviteter på tværs af landene. Ungegrupper og ungdomsforeninger, som har en god idé til en aktivitet, kan gå sammen på tværs af mindst to lande og søge midler til aktiviteten.

Udover puljen består projektet også af en række årlige aktiviteter på tværs af landene og lokalt i de enkelte lande. Her kan du lære mere om de andre lande og få inspiration til at etablere eller forstærke dit eget partnerskab med unge fra et eller flere af de andre lande.

Baggrund
På trods af stærke bånd og en lang, fælles historie, oplever mange unge, at de ved for lidt om hinanden på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark. Manglende viden om hinandens kulturer, sprog og samfund og mediernes ofte negative portrættering af landene kan føre til fordomme og stereotyper, som ikke gavner de indbyrdes relationer på tværs af landene.

Ved at drøfte fordomme og kulturelle forskelle, kan vi lære mere om hinanden og skabe unge forbilleder, som kan være med til at nedbryde fordomme i deres hverdag. Samtidigt kan nye venskaber opstå på tværs af landene.

Derfor har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, i samarbejde med partnere fra alle landene, lanceret projektet Sjómaq, som skal skabe bånd og øge det gensidige kendskab mellem unge i de tre lande.

Om Sjómaq
Om navnet 'Sjómaq'


Navnet 'Sjómaq' er en sammentrækning af ordet for ’hav’ på alle tre sprog (sjógvur, imaq og hav). Navnet er skabt af projektets styregruppe, som også har valgt logoet.

Havet binder landene sammen. Både i konkret betydning, da der er hav imellem Grønland, Færøerne og Danmark, men også i overført betydning, idet alle landene har det til fælles, at de er søfarts- og fiskerilande, ligesom langt de fleste folk bor langs kysterne.

Dette afspejles også i projektets logo, som også består af farverne fra de tre landes flag.

Hvem står bag?

 

Projektet ledes af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, som sammen med sine partnere AFS og MFS fra Færøerne og SORLAK og AFS fra Grønland, skal sikre kulturmøder og større forståelse landene i mellem.

En styregruppe med to unge fra hvert land udvikler og træffer beslutninger om projektet. Fra Færøerne sidder Vár Olsen (AFS FO) og Magnus K. Durhuus (MFS). Fra Grønland sidder Petra Olsvig Inûsugtok (SORLAK) og Oskar Isbosethsen (AFS GL). Og fra Danmark sidder Frederikke N. Levison (DUF), samt projektlederen.

Projektet er finansieret via finansloven af MF'erne Anna Falkenberg/Edmund Joensen og Aaja Chemnitz Larsen.